فرم عضویت معرفان در شبکه آیکیوکارت

دریافت اطلاعات تکمیلی

اگر فردی مرجع و معتبر هستید و درمشاغل پرمخاطب (معلم،مدیر مدرسه،استاد، پزشک کارمند، ورزشکار، هنرمند، آرایشگر و...) مشغول به فعالیت هستید، میتوانید با تکمیل این فرم در کسب وکار پذیرندگان مشارکت نمایید و درآمدی مضاعف از محل معرفی مشتری به کسب وکارهای عضو شبکه برای خود رقم بزنید همچنین از این طریق،دوستان، همکاران، مراجعان،شاگردان ومشتریان خود را از مزایای یک خرید مطمین با تخفیف وجوایز ویژه شبکه آیکیوکارت، بهره مند نمایید.


اطلاعات کاربری
حجم فایل 10 MB

اطلاعات اشتغال
حجم فایل 10 MB
captcha