فرم درخواست عضویت پذیرندگان در شبکه آیکیوکارت

دریافت اطلاعات تکمیلی

اگر به دنبال توسعه هوشمند بازار کسب وکار خود هستید! اگر ارائه دهنده کالا وخدماتی با کیفیت به مشتریان خود هستید! با تکمیل این فرم ،در شهر، منطقه شهری و مراکز خرید خود، پذیرنده آیکیوکارت شوید و ازمزایای معرفی متقابل مشتری با سایر پذیرندگان، معرفان و تورها در شبکه بهره مند شوید همچنین شما در شبکه آیکیوکارت، مشتریان خود را با آفرهای ویژه شگفت زده خواهید کرد و تحلیل های دقیقی از رفتار مشتریان کسب وکارتان در موقعیتها و ایام مختلف بدست می آورید.


اطلاعات فردی متقاضی
حجم فایل 10 MB

اطلاعات کسب و کار متقاضی
حجم فایل 10 MB
captcha